Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:21:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 117 z dnia 3 lutego 2004

Nr uchwałyW sprawie
126/117/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę obwodnicy Ustronia.
127/117/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
128/117/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Żywieckim
129/117/II/2004 powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach.
130/117/II/2004 cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Przemysławowi Koperskiemu do podejmowania i prowadzenia czynności w zakresie realizacji projektu Leonardo da Vinci
131/117/II/2004 przyjęcia i przedłożenia do zaopiniowania Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia projektu „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych fakult
132/117/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych fakultatywny
133/117/II/2004 nabycia przez Województwo Śląskie 120 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach za łączną kwotę 12.000 zł
134/117/II/2004 układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713