Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:02:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 116 z dnia 29 stycznia 2004

Nr uchwałyW sprawie
105/116/II/2004 zawarcia porozumienia z mediami o wspólnej organizacji przedsięwzięcia przyznania w 2004r. Nagrody Artystycznej „ZŁOTA MASKA” Marszałka Województwa Śląskiego oraz zmiany uchwały własnej nr 20/24/99 z dnia 2 marca 1999 r.
106/116/II/2004 przyjęcia zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
107/116/II/2004 zawarcia umowy z Gospodarstwem Pomocniczym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie na publikowanie materiałów „Forum Rolniczego Województwa Śląskiego” w „Katowickich Aktualnościach Rolniczych”.
108/116/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu lokali użytkowych na czas oznaczony
109/116/II/2004 zaopiniowania projektu “Planu gospodarki odpadami dla miasta Zabrza”.
110/116/II/2004 zaopiniowania lokalizacji drogi ekspresowej S-69 odc. A1 węzeł „Żywiec” - węzeł „Browar”
111/116/II/2004 zaopiniowania lokalizacji drogi ekspresowej S-69 odc. A2 węzeł „Browar” - węzeł „Przybędza”
112/116/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach
113/116/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
114/116/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
115/116/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
116/116/II/2004 wyrażenia Śląskiemu Centrum Rehabilitacji w Ustroniu zgody na dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie elementów majątku trwałego stanowiącego własność zakładu
117/116/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie zgody na wynajęcie pomieszczeń zakładu
118/116/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
119/116/II/2004 zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
120/116/II/2004 zawarcia umowy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
121/116/II/2004 powołania Pana Jana Pyki na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A.Szebesty w Rabce.
122/116/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im.dr A.Szebesty w Rabce
123/116/II/2004 powołania dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
124/116/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713