Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:50:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 115 z dnia 27 stycznia 2004

Nr uchwałyW sprawie
91/115/II/2004 Wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo - Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu Zawiści w sprawie odwołania dyrektora Zakładu.
92/115/II/2004 przyjęcia rozliczenia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach z realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Wodociąg Dziećkowice - budowa III ciągu technologicznego z rurociągami
93/115/II/2004 odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
94/115/II/2004 powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
96/115/II/2004 zwolnienia Pani Reeny D’Costa z obowiązku wnoszenia opłaty za naukę w Medycznym Studium Zawodowym im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie
97/115/II/2004 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
98/115/II/2004 powołania Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach - SPZOZ
99/115/II/2004 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
100/115/II/2004 powołania Rady Społecznej Dziecięcego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich
101/115/II/2004 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
102/115/II/2004 zawarcia z Ministrem Kultury Porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury finansowane ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.
103/115/II/2004 zmiany Uchwały własnej nr 58/112/II/2004 z dnia 15.01.2004 roku dotyczącej: „Określenia Zasad i kryteriów rozdziału środków w dziale 926 kultura fizyczna i sport oraz w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w okresie od 01.01.2004
104/115/II/2004 dokonania rozdziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Województwa Śląskiego oraz jednostek ratownictwa górskiego i wodnego w okresie od 01 stycznia do 31 maja 2004 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713