Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:29:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 112 z dnia 15 stycznia 2004

Nr uchwałyW sprawie
41/112/II/2004 przyjęcia projektu po zmianach uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
42/112/II/2004 przyjęcia projektu po zmianach uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Przychodni Lekarskiej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach, funkcjonującej w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kol
43/112/II/2004 przyjęcia projektu po zmianach uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Oddziału Detoksykacji dla Uzależnionych od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych funkcjonującego w strukturach Szpitala-Centrum Psychiatrii w Katowicach i
44/112/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty oraz war
45/112/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały własnej Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkó
46/112/II/2004 wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej na likwidację środków trwałych
47/112/II/2004 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
48/112/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu„Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
49/112/II/2004 zatwierdzenia statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z.
50/112/II/2004 zmiany składu Rady Programowej w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
51/112/II/2004 zmiany składu Rady Programowej w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
53/112/II/2004 powołania Rady Programowej w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
54/112/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony
55/112/II/2004 przekazania map topograficznych: „Powiat myszkowski”, „Powiat żywiecki” oraz „Bielsko-Biała i powiat bielski” w skali 1:50 000
56/112/II/2004 bezpłatnego przekazania mapy topograficznej „Powiat lubliniecki” w skali 1:50 000
57/112/II/2004 przyjęcia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pawłowicach darowizny nieruchomości położonej w Pawłowicach
58/112/II/2004 określenia „Zasad i kryteriów rozdziału środków w dziale 926 kultura fizyczna i sport oraz w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w okresie od 01.01.2004 roku do 31.05.2004 roku”.
59/112/II/2004 przyjęcia projektu umowy zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej Województwa Śląskiego oraz jednostkami Wodnego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
60/112/II/2004 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego”.
61/112/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Tarnogórskim
62/112/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Gliwickim
63/112/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Lublinieckim
64/112/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Częstochowskim
65/112/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę obwodnicy Ustronia.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713