Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:02:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 111 z dnia 13 stycznia 2004

Nr uchwałyW sprawie
19/111/II/2004 lokaty wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
20/111/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie
21/111/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
22/111/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego “Metis” w Katowicach
23/111/II/2004 przyjęcia wzoru umowy zlecenia zawieranej z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
24/111/II/2004 Ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
25/111/II/2004 ustalenia liczby, wysokości oraz czasu trwania stypendiów w dziedzinie kultury w 2004 roku.
26/111/II/2004 wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej na likwidację środków trwałych
27/111/II/2004 określenia zasad nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
28/111/II/2004 przyjęcia zmiany do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - S.P.Z.O.Z.
29/111/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach umowy najmu pomieszczeń zakładu.
30/111/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
31/111/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadzającej zmiany w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/15/2/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego
32/111/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Związkowym Styrią (Republika Austrii)
33/111/II/2004 przyjęcia projektów:porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a krajem związkowym Styrii ( Austria ),
34/111/II/2004 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Katowicach
35/111/II/2004 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości położonej w Górkach Wielkich
36/111/II/2004 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości zobowiązań przekraczających wartość 15000,- EURO.
37/111/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych INWESTOR SA w Katowicach
38/111/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia Nr 1261/KT/2002 z 24.10.2002 r. z Gminą Knurów dotyczącego współfinansowania opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713