Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:03:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 110 z dnia 8 stycznia 2004

Nr uchwałyW sprawie
5/110/II/2004 lokaty czasowo wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
7/110/II/2004 przeniesienia działalności SP ZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach z pomieszczeń zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Dworcowej 1 i 3, do pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1.
8/110/II/2004 pozytywnego zaopiniowania honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie za opracowanie scenariusza i reżyserię Koncertu Sylwestrowego.
9/110/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na likwidację środków trwałych
10/110/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach na likwidację środków trwałych
11/110/II/2004 powołania Pana Henryka Kromołowskiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
12/110/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
13/110/II/2004 uchylenia uchwał własnych określających regulaminy konkursów na stanowiska dyrektorów w szkołach i placówkach
14/110/II/2004 zaakceptowania regulaminów organizacyjnych placówek doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
15/110/II/2004 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”.
16/110/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Górze dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji “Stadion Śląski” z siedzibą w Chorzowie.
17/110/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
18/110/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713