Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:06:16

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 99 z dnia 4 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1808/99/III/2007 przystąpienia do potwierdzenia aktualności operatów szacunkowych określających wartość działek stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Górkach Wielkich.
1809/99/III/2007 organizacji podróży studyjnej dla dziennikarzy z Alzacji
1810/99/III/2007 Umorzenia należności za lata 2000-2006 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
1811/99/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej umowy dzierżawy lokali użytkowych
1812/99/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Rybnickim
1813/99/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 94/KT/2007 z Gminą Mstów
1814/99/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 89/KT/2007 z Gminą Rudnik
1815/99/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 75/KT/2007 z Gminą Miasteczko Śląskie
1816/99/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 335/KT/2007 z Gminą Popów
1817/99/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 13/KT/2007 z Gminą Popów
1818/99/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Porozumienia nr 9/KT/2007 z Miastem Ustroń
1819/99/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Pani Grażynie Osińskiej dyrektorowi Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Kamieńcu – Zbrosławice
1820/99/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Ryszardowi Wąsikowi dyrektorowi Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
1821/99/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Henrykowi Koszowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
1822/99/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Michałowi Ekkertowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
1823/99/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Włodzimierzowi Migaczowi Dyrektorowi Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
1824/99/III/2007 powołania Rady Społecznej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
1825/99/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po roku 2009 (załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29.01.2007 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007).
1826/99/III/2007 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice - Pyrzowice, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008
1827/99/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym Spółka Akcyjna na realizację w roku 2007, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008 zadania p.n.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice - Pyrzowice
1828/99/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1829/99/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1830/99/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Chybiu.
1831/99/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrej w budynku przy ul. Fałata 4A-B w klatce B, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 258/10000 na rzecz Gminy Wilkowice.
1832/99/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: Budowa boiska piłkarskiego w Gminie Konopiska, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Gminie Konopiska dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: Budowa boiska piłkarskiego.
1833/99/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Lublińcu ul. Droniowicka”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Gminie Lubliniec dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Lublińcu ul. Droniowicka”.
1834/99/III/2007 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno - Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju, umową nr 1069/ZD/2005 z dnia 12.08.2005 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713