Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:21:01

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 97 z dnia 2 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1788/97/III/2007 rozstrzygnięcia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
1789/97/III/2007 podpisania aneksów do umów w sprawie dofinansowania w 2008 roku kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej Województwa Śląskiego
1790/97/III/2007 rozstrzygnięcia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
1791/97/III/2007 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy oddziału i poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
1792/97/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Darii Węgrzyn - Welc dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1793/97/III/2007 całkowitego zwolnienia Pana Krzysztofa Waloszczyk w roku szkolnym 2007/2008 z opłaty za naukę w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
1794/97/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
1795/97/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącej objęcia przez Województwo Śląskie 410.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie za kwotę 4.100.000 zł
1796/97/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Twardoń dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
1797/97/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
1798/97/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1799/97/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1800/97/III/2007 zawarcia umowy z Powiatem Żywieckim
1801/97/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 67/KT/2007 z Gminą Knurów
1802/97/III/2007 przystąpienia do zawarcia umowy na wykonanie studium wykonalności dla projektu p.n. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych wraz z analizą porównawczą wskazanych połączeń kolejowych.
1803/97/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2017, w łącznej kwocie 7 621 950 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pn. „Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego” w ramach Programu „Matka i Dziecko” w województwie śląskim, który zostanie wpisany do umowy polsko - szwajcarskiej na lata 2008-2017
1804/97/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu poprzez zakończenie działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków.
1805/97/III/2007 Zaakceptowania Protokołu konieczności nr TI/26/2007 dotyczącego wykonania dodatkowego zakresu posadzek poliuretanowych w pasażach komunikacyjnych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1806/97/III/2007 Zgody na wydzielenie 22m² murawy (100 kawałków o wymiarach 47x47) wyłączonej z eksploatacji Stadionu Śląskiego z przeznaczeniem na aukcję na cele charytatywne.
1807/97/III/2007 zaakceptowania robót dodatkowych ujętych w protokole konieczności, dotyczących przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz sposobu jej zasilania w modernizowanym budynku biurowym przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713