Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:43:06

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 93 z dnia 20 września 2007

Nr uchwałyW sprawie
1722/93/III/2007 Rozdysponowania środków , które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględniane w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007.
1723/93/III/2007 w sprawie powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji w 2007 roku
1724/93/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1725/93/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku
1726/93/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na uruchomienie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1727/93/III/2007 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1728/93/III/2007 podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 18 czerwca 2007 r. do 7 września 2007 r.
1729/93/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 52/KT/2007 Miastem Wisła
1730/93/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1731/93/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2007 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008 zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego GTL S.A. Katowice - Pyrzowice
1732/93/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2007 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008 zadania pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713