Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:29:54

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 87 z dnia 4 września 2007

Nr uchwałyW sprawie
1612/87/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
1613/87/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju
1614/87/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
1615/87/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
1616/87/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1173/ZD/2007 z dnia 10 sierpnia 2007r. dotyczącej udzielenia Gminie Kłomnice pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.
1617/87/III/2007 zawarcia z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu zmienionego aneksem nr 1
1618/87/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego i wykonanie remontu w placówce
1619/87/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
1620/87/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
1621/87/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
1622/87/III/2007 zmiany Uchwały nr 1062/60/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1623/87/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 258/341/II/2006 z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia Instrukcji regulującej zasady podróży służbowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
1624/87/III/2007 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1625/87/III/2007 wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dyrektorów i zastępców dyrektorów wojewódzkich samorządowych instytucji kultury.
1626/87/III/2007 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskami o sfinansowanie realizacji prac naukowo-badawczych, programów i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
1627/87/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007 ” aktualizacja sierpień 2007 r. w zakresie dla Miasta Katowice.
1628/87/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007” aktualizacja sierpień 2007 r. w zakresie dla Miasta Ruda Śląska.
1629/87/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007” aktualizacja sierpień 2007 r. w zakresie dla Miasta Zabrze.
1630/87/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007” aktualizacja sierpień 2007 r. w zakresie dla Miasta Gliwice.
1631/87/III/2007 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy Oddziału Ginekologiczno -Położniczego i Oddziału Noworodków i Wcześniaków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
1632/87/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w zakresie remontu finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
1633/87/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Psychiatrycznego w Toszku poprzez utworzenie w strukturach Szpitala Oddziału Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu oraz Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
1634/87/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego - s.p.z.o.z. poprzez likwidację Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713