Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:20:50

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 85 z dnia 30 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1597/85/III/2007 przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2007 roku.
1598/85/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1599/85/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1600/85/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 91875/1000000 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Częstochowie, na rzecz Gminy Miasto Częstochowa
1601/85/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1602/85/III/2007 zagospodarowanie składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego w postaci dwóch samochodów będących we władaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
1603/85/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1604/85/III/2007 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy Oddziału Ginekologiczno -Położniczego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
1605/85/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasadzie-Chorab, dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi przy ulicy Tuwima 14a.
1606/85/III/2007 ustalenia jednorazowej nagrody pieniężnej za I półrocze 2007 roku dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1607/85/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
1608/85/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie.
1609/85/III/2007 cofnięcia Panu Cezarowi Błaszczykowi powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.
1610/85/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Chawule - Dyrektorowi Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713