Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:37:56

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 83 z dnia 23 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1554/83/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Łaziska Górne na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2015
1555/83/III/2007 zaopiniowania projektu: Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skoczów na lata 2007-2012.
1556/83/III/2007 wydania opinii
1557/83/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 21/KT/2007 z Gminą Przyrów
1558/83/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 125/KT/2006 z Gminą Istebna
1559/83/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach
1560/83/III/2007 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1561/83/III/2007 zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu oraz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
1562/83/III/2007 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1563/83/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce-Zdroju
1564/83/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1565/83/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
1566/83/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713