Czas wygenerowania treści 2020-10-29 13:47:28

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 77 z dnia 7 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1425/77/III/2007 wprowadzenia zmian do uchwały nr 1047/60//III/2007 dotyczącej upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
1426/77/III/2007 przyjęcia „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok”.
1427/77/III/2007 odwołania dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
1428/77/III/2007 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
1429/77/III/2007 powołania dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
1430/77/III/2007 powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
1431/77/III/2007 powołania komisji konkursowej, do której zadań należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów
1432/77/III/2007 organizacji podróży studyjnej dla dziennikarzy i przedstawicieli Międzynarodowego Portu Lotniczego w Belfaście (Irlandia)
1433/77/III/2007 Zatwierdzenia zmiany w § 3 wzoru umowy do udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Lokalnym Grupom Działania (LGD), działającym w formie stowarzyszeń, związku stowarzyszeń oraz fundacji na terenie województwa śląskiego.
1434/77/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 146/1000 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Świętochłowicach, na rzecz Gminy Świętochłowice
1435/77/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Gminy Miasto Częstochowa
1436/77/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia szczególnego trybu przyzwania najemcom pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego
1437/77/III/2007 dokonania podziału nieruchomości położonej w Bystrej, oznaczonej jako działka nr 1630/4, będącej we władaniu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1438/77/III/2007 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych
1439/77/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie.
1440/77/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Julii Dziurskiej, dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach przy ulicy Wiertniczej 3.
1441/77/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Głos, dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Pokoju 4.
1442/77/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1443/77/III/2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, dla którego organem prowadzącym jest Województwo Śląskie oraz przyjęcia treści ogłoszenia
1444/77/III/2007 zatwierdzenia tekstu regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, dla którego organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
1445/77/III/2007 zatwierdzenia honorarium dla Pana Jerzego Wójcika zastępcy dyrektora – dyrektora artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie za autorskie opracowanie koncepcji i programu zajęć Międzynarodowej Szkoły Tańca Narodowego i Ludowego oraz za przeprowadzenie zajęć choreograficznych w ramach Międzynarodowej Szkoły Tańca Narodowego i Ludowego.
1446/77/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu.
1447/77/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
1448/77/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
1449/77/III/2007 przyjęcia zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
1450/77/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1451/77/III/2007 ogłoszenia trzeciej edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713