Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:41:29

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 75 z dnia 2 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1411/75/III/2007 Wyrażenia zgody Panu Robertowi Urbańczykowi dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Neurochirurgii wymienionego Szpitala.
1412/75/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny samochodu sanitarnego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
1413/75/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację samochodu sanitarnego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
1414/75/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
1415/75/III/2007 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na tablicach dydaktycznych o tematyce patriotycznej przygotowywanych przez firmę Wersus-Nauka z Ziębic.
1416/75/III/2007 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie na poddzierżawę Spółce P4 Sp. z o.o. części tarasu o powierzchni 2 m2 na wieży dyspozytorskiej oraz części powierzchni konstrukcji wieży.
1417/75/III/2007 podpisania Umowy określajacej wzajemne prawa i obowiązki wynikające z wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie umowy dotacji nr 485/FE/2004 z dnia 27.05.2004r.
1418/75/III/2007 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1419/75/III/2007 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
1420/75/III/2007 uchylenia uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 982/58/III/2007 z dnia 12.06.2007r.
1421/75/III/2007 zaakceptowania Protokołu konieczności, w którym określony został zakres robót dodatkowych i zamiennych umożliwiających przystosowanie do odbioru dĽwiękowego, systemu ostrzegawczego Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2007 r.
1422/75/III/2007 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 i zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy dotacji dla projektu p.n.: „Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen - ‘Królowa Luiza’ etap I”, realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
1423/75/III/2007 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 i zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy dotacji dla projektu p.n.: „Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen - ‘Królowa Luiza’ etap II”, realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ze środków budżetu Województwa Śląskiego i Gminy Zabrze


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713