Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:06:58

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 72 z dnia 26 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1327/72/III/2007 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1328/72/III/2007 podpisania aneksu do umowy Nr 1569/ZD/2006 z dnia 28 września 2006r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym TEATR GRODZKI w Bielsku - Białej
1329/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Muzeum w Bielsku-Białej.
1330/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.
1331/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Opery Śląskiej w Bytomiu.
1332/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
1333/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 zastępcy dyrektora – dyrektorowi artystycznemu Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
1334/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
1335/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
1336/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
1337/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
1338/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 zastępcy dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1339/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1340/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1341/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
1342/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 zastępcy dyrektora Muzeum w Bielsku-Białej.
1343/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1344/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 dyrektorowi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1345/72/III/2007 przyznania nagrody rocznej za rok 2006 zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach d/s Centrum Scenografii Polskiej.
1346/72/III/2007 przyjęcia “Sprawozdania z działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w roku 2006”, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
1347/72/III/2007 zawarcia umowy wieloletniej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych, kolejowych przewozów osób na liniach w obszarze Województwa Śląskiego, w latach 2008 - 2012 przez „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie.
1348/72/III/2007 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul, Wiślańskiej.
1349/72/III/2007 odwołania pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Panu Zenonowi Marczukowi i udzielenia pełnomocnictwa p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Pani Mieczysławie Bucior.
1350/72/III/2007 odmowy obniżenia do 0,3% stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych przez Instytucję Filmową „Silesia-Film" z siedzibą w Katowicach
1351/72/III/2007 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Mikołowie, na rzecz Gminy Mikołów
1352/72/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 24.09.2007 roku do 15.12.2007 roku.
1353/72/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
1354/72/III/2007 wystąpienia do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach z wnioskiem o przedstawienie opinii.
1355/72/III/2007 wystąpienia do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach z wnioskiem o przedstawienie opinii.
1356/72/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie.
1357/72/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1360/72/III/2007 zawarcia Aneksu nr 5 do Umowy Nr 592/KT/2006 o świadczenie usług publicznych przez „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713