Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:38:15

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 69 z dnia 17 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1279/69/III/2007 zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Knurów”
1280/69/III/2007 przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich 2007/07
1281/69/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1282/69/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1283/69/III/2007 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1284/69/III/2007 podpisania aneksu do umowy Nr 1336/ZD/2004 z dnia 29 paĽdziernika 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu - Zdroju
1285/69/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
1286/69/III/2007 zatwierdzenia honorarium dla Pani Krystyny Szaraniec dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach za przygotowanie i zrealizowanie w pierwszej połowie 2007 roku cyklu ośmiu działań merytorycznych z okazji jubileuszu 100-lecia Teatru Śląskiego i 100-lecia śmierci jego patrona.
1287/69/III/2007 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1288/69/III/2007 zawarcia z Operą Śląską w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1289/69/III/2007 zawarcia ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1290/69/III/2007 przyjęcia Zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom i zastępcom dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie
1291/69/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1292/69/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1293/69/III/2007 oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich (Gmina Brenna)
1294/69/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Piekarach Śląskich.
1295/69/III/2007 oddania w najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 18,20 m , znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 3, z przeznaczeniem na garaż.
1296/69/III/2007 Powołania Pana Norberta Prudla na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
1297/69/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Norberta Prudla - dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713