Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:43:24

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 66 z dnia 10 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1207/66/III/2007 Podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 7 kwietnia 2007 r. do 15 czerwca 2007 r.
1208/66/III/2007 zawarcia z Biblioteką Śląską w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1209/66/III/2007 zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1210/66/III/2007 zawarcia z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1211/66/III/2007 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1212/66/III/2007 zawarcia z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1213/66/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
1214/66/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
1215/66/III/2007 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.p.z.o.z “Repty” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
1216/66/III/2007 powołania Pana Janusza Szymanowskiego na stanowisko dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju.
1217/66/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Janusza Szymanowskiego - dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach – Zdroju.
1218/66/III/2007 powołania Pana Roberta Urbańczyka na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
1219/66/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Roberta Urbańczyka - dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
1220/66/III/2007 Powołania Pani Grażyny Habdas na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
1221/66/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pani Grażyny Habdas, dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
1222/66/III/2007 przystąpienia Województwa Śląskiego do udziału w kampanii społecznej „Prowadzę, jestem trzeĽwy – Jest nas coraz więcej”
1223/66/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej połączenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
1224/66/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1225/66/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 359/KT/2007 z Gminą Poraj
1226/66/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 20/KT/2007 z Gminą Poraj
1227/66/III/2007 zawarcia Aneksu nr 4/07 do Porozumienia Nr 2/KT/2007 z dnia 18.01.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska
1228/66/III/2007 wydania opinii
1229/66/III/2007 wydania opinii
1230/66/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Strumień
1231/66/III/2007 zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy i Miasta Koziegłowy- aktualizacja na lata 2007-2015”
1232/66/III/2007 zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Herby na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2015”
1233/66/III/2007 udzielenia bonifikat od cen 32 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
1234/66/III/2007 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, na rzecz Gminy Istebna
1235/66/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 1399/85/II/2003 z dnia 7 paĽdziernika 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
1236/66/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Chmielowi Dyrektorowi Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie.
1237/66/III/2007 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich w rejonie ul. Harcerskiej.
1238/66/III/2007 Rozłożenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 4 404,60 zł za rok 2007.
1239/66/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Przemsza – nr 1.
1240/66/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Przemsza – nr 2.
1241/66/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony zdrowia w roku 2007
1242/66/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Miasto Cieszyn
1243/66/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1244/66/III/2007 zawarcia z EKO-POŻ Spółka z o.o. w Katowicach umowy na wykonanie usługi pomocy technicznej przy przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z instalacją urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713