Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:04:38

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 59 z dnia 14 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
990/59/III/2007 zmiany uchwały własnej w sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty zgłaszane do realizacji ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
991/59/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 2 kwietnia 2007 do 25 maja 2007 r
992/59/III/2007 zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 1806/286/II/2005 z dnia 11.08.2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zagórskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.
993/59/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej uzgodnień odnośnie obwodów łowieckich Województwa Świętokrzyskiego.
994/59/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji „Gierałtowice” opracowanego przez Gminę Gierałtowice
995/59/III/2007 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/ 318 /II/ 2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
996/59/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
997/59/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
998/59/III/2007 wprowadzenia zmiany do uchwały nr 936/56/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5. 06.2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713