Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:09:05

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 56 z dnia 5 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
932/56/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej.
933/56/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Mikołowie, na rzecz Gminy Mikołów.
934/56/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2008, 2009, 2010 na dzierżawę światłowodu
935/56/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
936/56/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
937/56/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
938/56/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach
939/56/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
940/56/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Chorób Wewnetrznych “Hutniczy” w Częstochowie
941/56/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
942/56/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
943/56/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację Zakładu Medycyny Nuklearnej.
944/56/III/2007 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
945/56/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Kaczor, dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ulicy Młodzieżowej 7.
946/56/III/2007 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego w logo śląskiej Policji.
947/56/III/2007 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na stronie internetowej Summer Scouting Adventure “Scouts R Us” - www.scoutsrus.aegeekatowice.org.
948/56/III/2007 zaakceptowania Protokołów konieczności, w których określony został zakres II-iej transzy robót dodatkowych przewidzianych do realizacji w 2007 roku dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
949/56/III/2007 zatwierdzenia aktualizacji Częściowego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
950/56/III/2007 zatwierdzenia „Studium Wykonalności dla inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice- Gliwice – część Zachód”
951/56/III/2007 podpisania Listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz przygotowania realizacji połączenia kolejowego łączącego Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej.
952/56/III/2007 oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku.
953/56/III/2007 Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w sprawie współpracy przy opracowaniu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713