Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:43:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 52 z dnia 17 maja 2007

Nr uchwałyW sprawie
773/52/III/2007 udzielenia dofinansowania dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
774/52/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Pachółowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
775/52/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
776/52/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
777/52/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
778/52/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
779/52/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
780/52/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
781/52/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
782/52/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
783/52/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
784/52/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
785/52/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713