Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:38:11

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 50 z dnia 10 maja 2007

Nr uchwałyW sprawie
735/50/III/2007 wydania opinii
736/50/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Czaniec na rzece Soła – nr 4.
737/50/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Mała Panew – nr1.
738/50/III/2007 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach na zawarcie umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach 1/5 i 1/19 należących do Huty Buczek na rzecz Województwa Śląskiego jako właściciela i WOMP jako wieczystego użytkownika nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Staszica 44A.
739/50/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
740/50/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 150.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” w Koszęcinie w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
741/50/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 121.400 zł na realizację zadania wykonywanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
742/50/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Teatr Śląski w Katowicach w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
743/50/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 92.420 zł na realizację zadania wykonywanego przez Bibliotekę Śląska w Katowicach w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
744/50/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 24.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Muzeum w Bielsku-Białej w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
745/50/III/2007 przyjęcia Wytycznych do procedury pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
746/50/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, p.o. Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
747/50/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
748/50/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, p.o. Kierownika Referatu Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
749/50/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
750/50/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
751/50/III/2007 Wyznaczenia Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (Instytucji Wdrażającej) dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
752/50/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane w okresie 01.06.2007 roku do 15.12 2007 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713