Czas wygenerowania treści 2020-10-20 04:41:15

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 49 z dnia 8 maja 2007

Nr uchwałyW sprawie
722/49/III/2007 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Grzybowie przy ul. Nadmorskiej 63 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego SP ZOZ w Częstochowie
723/49/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego SP ZOZ w Częstochowie
724/49/III/2007 Powołania Komisji Konkursowej konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2007
725/49/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, dla którego organem założycielskim jest Województwo Śląskie
726/49/III/2007 atwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
727/49/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
728/49/III/2007 podpisania aneksu do umowy Nr 1880/ZD/2005 z dnia 23 listopada 2005r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Gminą Gorzyce
729/49/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Orzesze
730/49/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Orzesze
731/49/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Ornontowice
732/49/III/2007 przyjęcia „Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2006”
733/49/III/2007 przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego, Ministrowi Środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „ Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2006”
734/49/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku Białej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713