Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:19:33

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 45 z dnia 24 kwietnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
619/45/III/2007 realizacji Umowy nr 1138/KT/2006 na dostawę 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych zawartej w dniu 27.07.2006 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Stadler Bussnang AG ze Szwajcarii.
620/45/III/2007 zawarcia umowy objęcia przez Województwo Śląskie 880 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S A w Katowicach za łączną kwotę 880.000 zł
621/45/III/2007 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Jana Jurkiewicza na stanowisko dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
622/45/III/2007 zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 563/354/II/2006 z dnia 30.03.2006 w sprawie powołania Komisji Nagrody za Wydarzenie Muzealne Roku
623/45/III/2007 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku.
624/45/III/2007 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Mikołowie.
625/45/III/2007 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego (Szkole Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych) w Sosnowcu.
626/45/III/2007 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu.
627/45/III/2007 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu.
628/45/III/2007 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
629/45/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
630/45/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
631/45/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
632/45/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
633/45/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. J Gasińskiego w Tychach
634/45/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
635/45/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku (dla ofert złożonych w terminie od 6 lutego do 9 marca 2007 roku).
636/45/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
637/45/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
638/45/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 588/42/III/2007 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. “Św. Barbary” w Sosnowcu, Panu Andrzejowi Pióro.
639/45/III/2007 zatwierdzenia Rozszerzonego programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 oraz Zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego dla zadania pn.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 ze środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2006.
640/45/III/2007 przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
641/45/III/2007 Odwołanie Pana Andrzeja Drybańskiego ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
642/45/III/2007 powołanie Pana Artura Borowicza na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
643/45/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713