Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:21:40

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 42 z dnia 13 kwietnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
576/42/III/2007 likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
577/42/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
578/42/III/2007 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
579/42/III/2007 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
580/42/III/2007 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
581/42/III/2007 powołania Rady Programowej w Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
582/42/III/2007 pozytywnego zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
583/42/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2007 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcia umowy związanej z przekazaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na ten cel.
584/42/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2007 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcia umowy związanej z przekazaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na ten cel.
585/42/III/2007 podpisania aneksu do umowy Nr 2129/ZD/2006 z dnia 24 listopada 2006r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju
586/42/III/2007 Ogłoszenia konkursu dla gmin województwa śląskiego na realizację zadania pn. „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”
587/42/III/2007 ustalenia ogólnych zasad stosowania cen minimalnych za usługi i materiały reprodukcyjne i informatyczne związane z obsługą wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz cen minimalnych sprzedaży wydawnictw kartograficznych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
588/42/III/2007 powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Panu Andrzejowi Pióro
589/42/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
590/42/III/2007 Zmiana Uchwały własnej 491/38/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.03.2007 polegającej na zmianie załącznika do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu w roku 2007.
591/42/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2010 na dofinansowanie projektu realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich pn. Poprawa jakości opieki medycznej dotyczącej leczenia ran, odleżyn i zakażeń w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713