Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:29:15

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 41 z dnia 11 kwietnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
563/41/III/2007 dokonania podziału nieruchomości położonych w Bystrej Śląskiej przy ul. Fałata, oznaczonych jako działki nr 400/44 i 400/28, będących własnością Województwa Śląskiego
564/41/III/2007 dokonania podziału nieruchomości położonej w Katowicach, oznaczonej jako działki nr 76 i 72/1, będącej we władaniu Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach
565/41/III/2007 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Gliwicach przy ulicy Ślusarskiej, oznaczonej jako działka nr 898
566/41/III/2007 zawarcia umowy na dofinansowanie programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
567/41/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
568/41/III/2007 zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Gliwice
569/41/III/2007 zmiany uchwały Nr 2165/297/II/2005 z 22.09.2005 r. dotyczącej procedury sporządzania materiałów geodezyjnych na cele dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego
570/41/III/2007 zmiany uchwały nr 279/30/III/2007 z 06.03.2007 r. dotyczącej wykazu czynności geodezyjnych do wykonania w roku 2007 przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
571/41/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Instytut Chemii Nieorganicznej
572/41/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
573/41/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
574/41/III/2007 podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach ZPORR 2004-2006
575/41/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmiany własnej Nr II/53/3/2006 roku w sprawie przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713