Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:45:14

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 40 z dnia 5 kwietnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
536/40/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu umowy dzierżawy lokalu użytkowego na 10 lat.
537/40/III/2007 przyjęcie projektu uchwały sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008, 2009, 2010,2011, 2012 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na liniach kolejowych w obszarze województwa śląskiego.
538/40/III/2007 przyjęcia Wieloletniego Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Województwa Śląskiego
539/40/III/2007 wydania opinii
540/40/III/2007 wydania opinii
541/40/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
542/40/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
543/40/III/2007 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007
544/40/III/2007 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach
545/40/III/2007 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie
546/40/III/2007 w sprawie odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
547/40/III/2007 zmiany składu Rady Programowej Opery Śląskiej w Bytomiu
548/40/III/2007 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
549/40/III/2007 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
550/40/III/2007 powołania Rady Programowej w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
551/40/III/2007 powołania Rady Programowej w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
552/40/III/2007 powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
553/40/III/2007 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
554/40/III/2007 powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
555/40/III/2007 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
556/40/III/2007 powołania Rady Programowej w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
557/40/III/2007 podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR 2004-2006 w Województwie Śląskim
558/40/III/2007 zawarcie porozumienia z Miastem Żywiec
559/40/III/2007 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami Gminy Panki”
560/40/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Zlewni Oczyszczalni Ścieków Bełsznica opracowanego przez Gminę Gorzyce
561/40/III/2007 zaakceptowania Protokołów konieczności w których określony został zakres robót dodatkowych ujętych w Programie rzeczowo - finansowym na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
562/40/III/2007 zaakceptowania trybu rozwiązania umowy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. z Katowic - pełniącym obowiązki inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713