Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:00:43

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 38 z dnia 29 marca 2007

Nr uchwałyW sprawie
491/38/III/2007 wytypowania inwestycji sportowych celem dofinansowania w ramach 'Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” oraz przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez ministra Sportu na 2007 rok.
492/38/III/2007 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
493/38/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
494/38/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
495/38/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
496/38/III/2007 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na króre Województwo Śląskie przeznacza środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
497/38/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 2004/OR/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczącej powierzenia wykonania zakresu związanego z zasilaniem awaryjnym sieci komputerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach” przez P.I.W. CAMCO Sp. z o.o.
498/38/III/2007 zmiany Uchwały nr 113/18/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.01.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
499/38/III/2007 powierzenia Pani Dorocie Kaczor stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
500/38/III/2007 powierzenia Pani Beacie Malinie pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiegoim. Matki Teresy z Kalkuty w Czwladzi


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713