Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:18:13

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 32 z dnia 13 marca 2007

Nr uchwałyW sprawie
319/32/III/2007 podwyższenia wynagrodzenia dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach
320/32/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ
321/32/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
322/32/III/2007 zmiany umowy nr 2203/ZD/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Województwem Śląskim.
323/32/III/2007 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
324/32/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum w Bielsku - Białej w zakresie zadań remontowych na łączną kwotę w wysokości 6.467.485,00 zł, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
325/32/III/2007 zatwierdzenia częściowego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
326/32/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie remontów i inwestycji finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz podpisania umowy związanej z dotacją na realizację zadań ujętych w programie
327/32/III/2007 zatwierdzenia końcowego Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym”.
328/32/III/2007 Ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
329/32/III/2007 wyrażenia zgody na wszczęcie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu procedury nabycia poprzez zasiedzenia praw do posiadanych ruchomości
330/32/III/2007 Zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu Województwa Śląskiego na rok 2007 i przeznaczenia ich na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713