Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:52:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 30 z dnia 6 marca 2007

Nr uchwałyW sprawie
274/30/III/2007 upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie projektu: „Wsparcie sprzętowe wdrażania ZPORR w WUP w Katowicach”
275/30/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy dotacji dla zadania pn.: „Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei NMP 24 w Częstochowie”
276/30/III/2007 zmiany uchwały nr 207/25/III/2007 z dnia 19.02.2007 r. dotyczącej zaakceptowania IV transzy robót dodatkowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”
277/30/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór” nr 701200 - 217
278/30/III/2007 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Katowicach z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
279/30/III/2007 zatwierdzenia wykazu czynności geodezyjnych do wykonania w roku 2007 przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
280/30/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1/07 do Porozumienia Nr IN/11/07 (3/KT/2007) z dnia 01.02.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Katowice.
281/30/III/2007 odwołania Pani Jolanty Karlickiej-Chmiel ze stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
282/30/III/2007 przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2006 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
283/30/III/2007 Podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 9 stycznia 2007 r. do 9 lutego 2007 r.
284/30/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 224/339/II/2006 z dnia 7.02.2006 r. dotyczącej zawarcia porozumienia z mediami o wspólnej organizacji przedsięwzięcia przyznania Nagrody Artystycznej „ZŁOTA MASKA” Marszałka Województwa Śląskiego, zatwierdzenia regulaminu Nagrody oraz zatwierdzenia składu Komisji typującej kandydatów do Nagrody.
285/30/III/2007 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Tadeusza Bradeckiego na stanowisko zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na okres trzech lat, polegającej na zebraniu wymaganych opinii.
286/30/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 r.
287/30/III/2007 przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2006, sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury.
288/30/III/2007 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
289/30/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
290/30/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
291/30/III/2007 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713