Czas wygenerowania treści 2020-10-29 13:56:06

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 24 z dnia 15 lutego 2007

Nr uchwałyW sprawie
195/24/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży realizowanych w okresie od 20 lutego 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku.
196/24/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w okresie od 20 lutego 2007 roku do 15 grudnia 2007 roku.
197/24/III/2007 zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Katowice
198/24/III/2007 zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Katowice
199/24/III/2007 zmiany funkcji przejścia podziemnego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 935 w Raciborzu
200/24/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
201/24/III/2007 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
202/24/III/2007 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2007 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
203/24/III/2007 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2007 r. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
204/24/III/2007 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2007 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej
205/24/III/2007 Zmiany Uchwały nr 25/14/III/2007 z dnia 12.01.2007 roku w sprawie powołania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących 2 (Instytucji Wdrażających) dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713