Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:11:12

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 21 z dnia 8 lutego 2007

Nr uchwałyW sprawie
147/21/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
148/21/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
149/21/III/2007 XI Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium TrzeĽwościowego na temat: „Współuzależnienie, a bezpieczeństwo rodzin, w tym dzieci i młodzieży”
150/21/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
151/21/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
152/21/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
153/21/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
154/21/III/2007 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2007 roku
155/21/III/2007 w sprawie powołania komisji konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.
156/21/III/2007 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Piotra Wybrańca na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, polegającej na zebraniu wymaganych opinii.
157/21/III/2007 wyrażenia zgody Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie, na wystąpienie do Prezydenta Miasta w Chorzowie z wnioskiem o usunięcie drzew
158/21/III/2007 powołania Pana Bogusława Zagrodnika na stanowisko dyrektora SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
159/21/III/2007 zmiany Uchwały nr 433/131/II/2004 z dnia 23 marca 2004 r. z póĽniejszymi zmianami w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
160/21/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
161/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komitetu Mieszanego do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Departamentem Bas-Rhin
162/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Borsod-Abaúj-Zemplén
163/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Regionem Nord-Pas de Calais
164/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Rządem Walii
165/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Grupy Roboczej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Północną Nadrenią-Westfalią
166/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Morawsko-Śląskim
167/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Donieckim
168/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Związkowym Styrią
169/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Czerniowieckim
170/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Okręgiem Suceava
171/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Lwowskim
172/21/III/2007 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim
173/21/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713