Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:51:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 19 z dnia 1 lutego 2007

Nr uchwałyW sprawie
115/19/III/2007 darowizny na rzecz Miasta Tychy składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego w postaci rozdrabniarki odpadów komunalnych
116/19/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Paruselowi - Dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki
117/19/III/2007 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1965/406/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
118/19/III/2007 Zmian w umowach o dofinansowania projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz Działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”
119/19/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w zakresie zadania remontowego, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
120/19/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
121/19/III/2007 układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713