Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:20:06

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 18 z dnia 30 stycznia 2007

Nr uchwałyW sprawie
73/18/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia, w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego, negocjacji w przedmiocie roszczeń związanych z kosztami poniesionych w związku z przygotowaniem do przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położnych w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38.
74/18/III/2007 udzielenia Panu Leszkowi Galińskiemu - Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełnomocnictwa do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki
75/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
76/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
77/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
78/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
79/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
80/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
81/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
82/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
83/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
84/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
85/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
86/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
87/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
88/18/III/2007 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności
89/18/III/2007 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności
90/18/III/2007 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Zespole Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności
91/18/III/2007 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności
92/18/III/2007 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności
93/18/III/2007 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności
94/18/III/2007 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności
95/18/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
96/18/III/2007 przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 33/EN/2004 zawartego dnia 28.12.2004 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Województwem Śląskim
97/18/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z.
98/18/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 2175/413/II/2006 z dnia 24.10.2006 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
99/18/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
100/18/III/2007 udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi WUP w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu w celu umożliwienia wykonywania zadań należących do kompetencji Samorządu Województwa Śląskiego, a realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
101/18/III/2007 udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego – Panu Mieczysławowi Płanecie w celu umożliwienia wykonywania zadań należących do kompetencji Samorządu Województwa Śląskiego, a realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
102/18/III/2007 udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Rynku Pracy – Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi w celu umożliwienia wykonywania zadań należących do kompetencji Samorządu Województwa Śląskiego, a realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
103/18/III/2007 wystąpienia do Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S A w Katowicach o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
104/18/III/2007 wystąpienia do Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
105/18/III/2007 wystąpienia do Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
106/18/III/2007 wystąpienia do Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J.Ziętka SA w Chorzowie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
107/18/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
108/18/III/2007 Przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
109/18/III/2007 Przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości na rok 2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
110/18/III/2007 Przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy na rok 2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
111/18/III/2007 aktualizacji Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
112/18/III/2007 udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
113/18/III/2007 udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
114/18/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713