Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:26:56

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 17 z dnia 25 stycznia 2007

Nr uchwałyW sprawie
53/17/III/2007 ustalenia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2006 oraz zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 1482/179/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r zmienionej uchwałą nr 394/347/II/2006 z dnia 7 marca 2006 r. polegającej na zmianie treści regulaminu nagród.
54/17/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakresie wykonywania wszelkich czynności związaną z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu „Śląskie kobiety biznesu” realizowanego wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śl.
55/17/III/2007 wprowadzenia zmian do uchwały nr 1204/165/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 lipca 2004 roku
56/17/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1138/KT/2006 na dostawę 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych zawartej w dniu 27.07.2006 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Stadler Bussnang AG ze Szwajcarii.
57/17/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
58/17/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
59/17/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
60/17/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
61/17/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
62/17/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
63/17/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
64/17/III/2007 zamiany nieruchomości w celu nabycia nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
65/17/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Zabrze o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
66/17/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Gliwice o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
67/17/III/2007 akceptacji decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
68/17/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr 132/KK/99 z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej.
69/17/III/2007 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej, położonej w KuĽni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 1
70/17/III/2007 zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 4/217/II/2005 z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego.
71/17/III/2007 Powołania Komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego
72/17/III/2007 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na zagranicznych targach turystycznych w 2007 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713