Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:15:42

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 15 z dnia 17 stycznia 2007

Nr uchwałyW sprawie
26/15/III/2007 wyrażenia zgody Teatrowi Rozrywki w Chorzowie na usunięcie 2 drzew znajdujących się na parceli nr 3604/201
27/15/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007 r.” w zakresie dla Miasta Ruda Śląska.
28/15/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007 r.” w zakresie dla Miast Zabrze i Gliwice.
29/15/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007 r.” w zakresie dla Miasta Katowice
30/15/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Cieszyn.
31/15/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Kłobuck
32/15/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Śląskim, o przedłużeniu terminu umowy nr 17/2006/inf o wykonanie prac polegających na rozporządzaniu informacją geologiczną zgromadzoną w wojewódzkim archiwum geologicznym
33/15/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
34/15/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
35/15/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku poprzez rozszerzenie działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej i zmianę jego nazwy na Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
37/15/III/2007 zmiany uchwały nr 2144/412/II/2006 z dnia 19 paĽdziernika 2006 roku dotyczącą powołania dyrektorów Szkół Policealnych Województwa Śląskiego na przewodniczących komisji egzaminacyjnych celem przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2006/2007.
38/15/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu przy ulicy Słowackiego 55
39/15/III/2007 przyjęcia wzoru umowy zlecenia zawieranej z ekspertami z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej
40/15/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie.
41/15/III/2007 przyjęcie projektu uchwały sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany siedziby Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
42/15/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
43/15/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
44/15/III/2007 upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie projektu: „Szkolenia dla członków KOP i kadry zarządzającej ZPORR w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach”
45/15/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Mirosławowi Ruszkiewiczowi w zakresie wykonywania czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach roli Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
46/15/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu do przygotowania i opracowania wraz z partnerami społecznymi Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007.
47/15/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi WUP ds. Rynku Pracy – Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi do przygotowania i opracowania wraz z partnerami społecznymi Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713