Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:21:31

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 14 z dnia 12 stycznia 2007

Nr uchwałyW sprawie
19/14/III/2007 przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2378/419/II/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. dotyczącej przyjęcia projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
20/14/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
21/14/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 1.03.2007 r. do 30.11.2007 r.
22/14/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku poprzez rozszerzenie działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej i zmianę jego nazwy na Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
23/14/III/2007 akceptacji decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
24/14/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Katowice o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
25/14/III/2007 Powołania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących 2 (Instytucji Wdrażających) dla komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713