Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:37:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 121 z dnia 13 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
2321/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 111/KT/2007 z Miastem Wodzisław Śląski
2322/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 81/KT/2007 z Gminą Strumień
2323/121/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia nr 64/KT/2007 z Miastem Pszów
2324/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 61/KT/2007 Miastem Wisła
2325/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 60/KT/2007 Miastem Wisła
2326/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Porozumienia nr 33/KT/2007 z Miastem i Gminą Żarki
2327/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 49/KT/2007 z Gminą Pawłowice
2328/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 406/KT/2007 z Gminą Czernichów
2329/121/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 21/KT/2007 z Gminą Przyrów
2330/121/III/2007 przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2007/12.
2331/121/III/2007 zmiany uchwały nr 2051/109/III/2007
2332/121/III/2007 zmiany uchwały nr 1751/94/III/2007
2333/121/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach, dla którego organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2334/121/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2335/121/III/2007 wyrażenia zgody Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na rozbiórkę budynku garażu położonego na nieruchomości w Rybniku przy ul. Chrobrego 27
2336/121/III/2007 odroczenia o 16 dni terminu zapłaty całości odszkodowania na kwotę 22 340,00 zł za nieruchomość położoną w Pyrzowicach na rzecz Województwa Śląskiego.
2337/121/III/2007 powołania Pana Janusza Gawrona na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.
2338/121/III/2007 powołania Pani Krystyny Szaraniec na stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
2339/121/III/2007 powołania Pani Ewy Moroń na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.
2340/121/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie w zakresie zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 322/IW/2007 z dnia 29 marca 2007 roku.
2341/121/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Międzybrodziu Żywieckim”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2342/121/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2343/121/III/2007 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
2344/121/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2345/121/III/2007 - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji Umowy dotacji na zadanie prowadzone przez Gminę Zebrzydowice pn. „Budowa przyszkolnego, piłkarskiego boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Kaczycach”, dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1741/IW/2007 z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego przesunięcia terminu realizacji zadania realizowanego przez Gminę Zebrzydowice
2346/121/III/2007 zaakceptowania Protokołu konieczności i zawarcia Aneksu do Umowy, dotyczącego pełnienia dodatkowego zakresu nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.
2347/121/III/2007 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.p.z.o.z Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2348/121/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
2349/121/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Piotrówka - nr 1.
2350/121/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 – 2017 na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku, przy ul. Ligonia 46 oraz zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 – 2012 na wynajem pomieszczeń biurowych położonych w Katowicach – Ligocie, przy ul. Ligockiej 103.
2351/121/III/2007 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713