Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:16:34

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 120 z dnia 11 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
2303/120/III/2007 powołania Rady Programowej w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2304/120/III/2007 powołania Rady Programowej w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2305/120/III/2007 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
2306/120/III/2007 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
2307/120/III/2007 zmienia się uchwałę własną nr 1233/66/III/2007 z dnia 10.07.2007 w sprawie udzielenia bonifikat od cen 32 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
2308/120/III/2007 zmiany uchwały nr 133/20/III/2007 w sprawie powołania komisji, do której zadań należy ocenianie w roku 2007 wniosków o przyznanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia trybu pracy tej komisji
2309/120/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju
2310/120/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 153/2007 z Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
2311/120/III/2007 aktualizacji rozszerzonego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” (stan na dzień 4.12.2007 r.)
2312/120/III/2007 wydania opinii
2313/120/III/2007 zaopiniowania opracowanego przez Gminę Kobiór projektu Planu aglomeracji Kobiór
2314/120/III/2007 zaopiniowania opracowanego przez Gminę KuĽnia Raciborska projektu Planu aglomeracji Turze
2315/120/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 07.02.2008 r. do 30.11.2008 r.
2316/120/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn. „Budowa boiska szkolnego z nawierzchnią trawiastą i ogrodzeniem w Kamienicy Polskiej”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2317/120/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w okresie od 21.01.2008 roku do 15.12 2008 roku.
2318/120/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2319/120/III/2007 zawarcia z Gminą Myszków Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 13/KT/2006 z dnia 23.03.2006 r. dotyczącego współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej 791
2320/120/III/2007 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 368/ZD/2006 z Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713