Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:43:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 116 z dnia 30 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
2172/116/III/2007 organizacji w dniu 3 grudnia br. wizyty studyjnej specjalistów ds. edukacji regionalnej i dziennikarzy w obiektach wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki
2173/116/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu.
2174/116/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
2175/116/III/2007 przyjęcia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
2176/116/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2177/116/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2178/116/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn.: „Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno- kulturalnych w gminie Kłomnice (obręb Nieznanice ) - Etap I”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2179/116/III/2007 zatrudnienia Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach
2180/116/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży realizowanego w okresie od 03 grudnia 2007 roku do 14 grudnia 2007 roku.
2181/116/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Дoposażenie w sprzęt powodziowy Wojewzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego będącego w dyspozycji Wojewzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego”
2182/116/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy dzierżawy nieruchomości z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
2183/116/III/2007 przyjęcia od Powiatu Tarnogórskiego darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Radzionkowie oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Radzionkowie, z przeznaczeniem na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
2184/116/III/2007 zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice - Pyrzowice, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008
2185/116/III/2007 podpisania aneksu do umowy nr FE.5/JK/701202-2/2/07 zawartej w dniu 18 września 2007 r. z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie w roku 2007 środkami z budżetu państwa projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice - Pyrzowice
2186/116/III/2007 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie na wynajęcie p. Antoniemu Piechniczkowi pomieszczenia biurowego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713