Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:14:42

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 115 z dnia 27 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
2152/115/III/2007 darowizny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrej w budynku przy ul. Fałata 4A-B w klatce B, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 258/10000 na rzecz Gminy Wilkowice.
2153/115/III/2007 wprowadzenia w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności - głównej i dodatkowej
2154/115/III/2007 aktualizacji Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2155/115/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Zbigniewowi Eysymonttowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
2156/115/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
2157/115/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 822/ZD/2007
2158/115/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, dla którego organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2159/115/III/2007 zawarcia umowy z Gmina Mstów
2160/115/III/2007 zmiany uchwały nr 950/56/III/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.
2161/115/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 38/KT/2007 z Gminą Ornontowice
2162/115/III/2007 aktualizacji rozszerzonego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego
2163/115/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2164/115/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie.
2165/115/III/2007 opinii projektu “Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007 – 2015”
2166/115/III/2007 wydania opinii
2167/115/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Olza – nr 1.
2168/115/III/2007 Udzielenie pełnomocnictw Dyrektorowi WUP w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu oraz Wicedyrektorowi WUP w Katowicach – Panu Mieczysławowi Płanecie do wykonywania wszelkich działań związanych z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w partnerstwie transgranicznym EURES T Beskidy pomiędzy Polską, Czechami i Słowacją, w tym do zawarcia Umowy Ramowej.
2169/115/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2170/115/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 2031/ZD/2007 z dnia 21 listopada 2007r. dotyczącej dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 201.552,00 zł.
2171/115/III/2007 zawarcia aneksu nr 3 do Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie współpracy w przygotowaniu do realizacji Obwodnicy miejscowości Pawłowice


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713