Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:07:34

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 114 z dnia 22 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
2139/114/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej – filia w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 40.
2140/114/III/2007 zawarcia z Teatrem Rozrywki w Chorzowie aneksu nr 1 do umowy nr 886/KL/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
2141/114/III/2007 Przyjęcia Planu Działania na lata 2007-2008 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2142/114/III/2007 Przyjęcia Planu Działania na lata 2007-2008 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2143/114/III/2007 Przyjęcia Planu Działania na lata 2007-2008 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2144/114/III/2007 Przyjęcia Planu Działania na lata 2007-2008 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2145/114/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
2146/114/III/2007 wydania opinii
2147/114/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego w Międzybrodziu Żywieckim”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2148/114/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na rozprawie administracyjnej w dniu 29 listopada 2007 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
2149/114/III/2007 Przyznania Dyplomu “Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki”
2150/114/III/2007 zmiany uchwały własnej 1596/84/III/2007 z dnia 28.08.2007 roku w sprawie powołania Komisji otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2007 roku.
2151/114/III/2007 zatwierdzenia aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713