Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:39:58

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 111 z dnia 13 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
2093/111/III/2007 wyrażenia zgody na zmianę wartości wskaĽnika produktu 1.5.25 pn. Liczba zainstalowanych serwerów baz danych przekraczającego 15 % jego wartości zakładanej we wniosku o dofinansowanie
2094/111/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2095/111/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2096/111/III/2007 Udzielenie pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakresie wykonywania wszelkich czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach funkcji Beneficjenta dla Działań 3.1, 3.2, 3.3 Priorytetu 3 „Pomoc techniczna” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
2097/111/III/2007 zmiany w załączniku do uchwały nr 2296/416/II/2006 z dnia 3 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad ustalania wysokości wynagradzania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2098/111/III/2007 zawarcia aneksu nr 3 do umowy pożyczki nr 1068/ZD/2005 z 17.08.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
2099/111/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej
2100/111/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu
2101/111/III/2007 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu składników mienia Województwa Śląskiego będącego we władaniu zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
2102/111/III/2007 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będącego we władaniu likwidowanego Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
2103/111/III/2007 zaopiniowania zaktualizowanego Projektu Planu Aglomeracji Gliwice
2104/111/III/2007 zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu Aglomeracji Lubliniec opracowanego przez Urząd Miasta Lubliniec
2105/111/III/2007 zaopiniowania projektów planów Aglomeracji Sławków - Miedawa oraz Aglomeracji Sławków - Burki opracowanych przez Gminę Sławków
2106/111/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Pawłowice opracowanego przez Gminę Pawłowice
2107/111/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach
2108/111/III/2007 zbycia składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego
2109/111/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1706/IW/2007 z dnia 15.10.2007 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713