Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:49:58

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 109 z dnia 6 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
2033/109/III/2007 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach.
2034/109/III/2007 odmowa przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Pani Joannie Brodowicz – Markowicz byłemu dyrektorowi Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
2035/109/III/2007 zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: „GONPOL” Szczepan Goncerz z siedzibą w Pilicy, Złożeniec 74, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
2036/109/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
2037/109/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
2038/109/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2039/109/III/2007 umorzenia wierzytelności Województwa Śląskiego
2040/109/III/2007 powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego współorganizacji II Śląskiego Forum Abstynenckiego na temat „Jak osiągnąć trzeĽwość – rola stowarzyszeń abstynenckich”.
2041/109/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
2042/109/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 759/ZD/2007
2043/109/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aneksu nr 1 z dnia 25 paĽdziernika 2007r. do Porozumienia nr 2006/DSK/JST z dnia 15 maja 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 363.960 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
2044/109/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2045/109/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 89/KT/2007 z Gminą Rudnik
2046/109/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2047/109/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
2048/109/III/2007 odwołania Pana Szczepana Bołdysa ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
2049/109/III/2007 powołania Pana Jacka Wojewódki na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
2050/109/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Jacka Wojewódki- dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach.
2051/109/III/2007 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2052/109/III/2007 zawarcia umowy nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Województwa Śląskiego własności akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713