Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:53:07

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 108 z dnia 31 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
2006/108/III/2007 wydawania pisma samorządowego Województwa Śląskiego
2007/108/III/2007 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
2008/108/III/2007 zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2009/108/III/2007 przekazania jednostce budżetowej pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach składników majątku ruchomego niezbędnych do realizacji zadań statutowych
2010/108/III/2007 przekazania Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Krupskim Młynie składników majątku ruchomego niezbędnego realizacji działań statutowych
2011/108/III/2007 nieprzedłużania umowy na serwis pogwarancyjny „Bentley SELECT” dla oprogramowania firmy Bentley z firmą Bentley Systems Europe B.V. z siedzibą: Wegalaan 2, NL-2132 JC Hoofddorp, Holandia.
2012/108/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 15/KT/2007 z Powiatem Raciborskim
2013/108/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 38/KT/2007 z Gminą Ornontowice
2014/108/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 98/KT/2007 z Miastem Kalety
2015/108/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim
2017/108/III/2007 organizacji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz przyjęcia Regulaminu Przyznawania Dyplomu “Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki”
2018/108/III/2007 przyjęcia ramowego harmonogramu prywatyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzył zakład jest Województwo Śląskie
2019/108/III/2007 zawarcia z Miastem Katowice umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 30.000 zł
2020/108/III/2007 cofnięcia Panu Piotrowi Pachółowi powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, oraz odwołania udzielonych mu Pełnomocnictw i Upoważnień
2021/108/III/2007 powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
2022/108/III/2007 cofnięcia Panu Tomaszowi Sękowi powierzenia obowiązków Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, oraz odwołania udzielonych mu Pełnomocnictw i Upoważnień.
2023/108/III/2007 powołania Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
2024/108/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2025/108/III/2007 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Leszka Jodlińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, polegającej na zebraniu wymaganych opinii.
2026/108/III/2007 przyjęcia Deklaracji Zgodności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
2027/108/III/2007 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
2028/108/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2029/108/III/2007 zorganizowania wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów konferencji wojewódzkiej pn. „III Regionalne Spotkanie Grup Odnowy Wsi w Województwie Śląskim”
2030/108/III/2007 organizowania konferencji wojewódzkiej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego pn. „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”.
2031/108/III/2007 zasad powierzenia Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości realizacji Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013 w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw.
2032/108/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713