Czas wygenerowania treści 2020-10-28 22:05:11

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 106 z dnia 31 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1967/106/III/2007 powołania przedstawicieli subregionów województwa śląskiego do współpracy z Zespołem ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii
1968/106/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na rozpoczęcie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1969/106/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu na rozpoczęcie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego i wykonanie remontu w placówce
1970/106/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
1971/106/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
1972/106/III/2007 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
1973/106/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1974/106/III/2007 zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Telewizją Polską SA a Województwem Śląskim
1975/106/III/2007 zał 1975
1976/106/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Odra – nr 1.
1977/106/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 i 2009 na dofinansowanie realizacji zadań określonych w Programie aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus”
1978/106/III/2007 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
1979/106/III/2007 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu poprzez zakończenie działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków.
1980/106/III/2007 przyjęcia projektów czterech uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Opery Śląskiej w Bytomiu.
1981/106/III/2007 upoważnienia Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, do podpisania Listu intencyjnego wyrażającego wolę współpracy z Regionem Andaluzja (Hiszpania) w Projekcie RURALAND w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IVC.
1982/106/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1983/106/III/2007 odstąpienia od sprzedaży samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1984/106/III/2007 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji na zadanie pn.: „Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza - etap I”
1985/106/III/2007 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie w zakresie zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
1986/106/III/2007 ustalenia szczegółowych kryteriów wysokości bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku bezprzetargowego zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu
1987/106/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zmiany uchwały Nr III/9/19/2007 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach
2016/106/III/2007 pełnomocnictwa w zakresie spraw będących przedmiotem działalności wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713