Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:21:50

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 105 z dnia 23 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1956/105/III/2007 powołania grupy sterującej ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
1957/105/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1958/105/III/2007 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
1959/105/III/2007 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1960/105/III/2007 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1961/105/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1962/105/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 25/2/III/2006 z dnia 5.12.2006 roku w sprawie pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1963/105/III/2007 zmiany Uchwały Nr 108/6/III/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.12.2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2007 rok.
1964/105/III/2007 Zawarcia Umowy dotacji rozwojowej na rok 2007 Nr DR-ŚL/POKL/KR/2007/1 pomiędzy Samorządem Województwem Śląskiego – Instytucją Pośredniczącą a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
1965/105/III/2007 Przyjęcia procedury naboru asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Regulaminu pracy asesorów wpisanych na listę asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim oraz wstępnego harmonogramu naboru asesorów Instytucji Pośredniczącej.
1966/105/III/2007 uzupełnienia składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713