Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:02:56

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 103 z dnia 12 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1880/103/III/2007 przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po roku 2009 (załącznik Nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29.01.2007 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok).
1881/103/III/2007 zawarcia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
1882/103/III/2007 wprowadzenia w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności - głównej i dodatkowej
1883/103/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Markowi Moszczakowi dyrektorowi Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Żywieckim
1884/103/III/2007 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Pani Joannie Niestrój - Ostrowskiej dyrektorowi Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
1885/103/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Ryszardowi Batyckiemu dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej.
1886/103/III/2007 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Ryszardowi Bosowskiemu dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
1887/103/III/2007 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 339/ZD/2006
1888/103/III/2007 zatrudnienia Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach
1889/103/III/2007 zatwierdzenia honorarium dla Pana Tadeusza Bradeckiego zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach za reżyserię spektaklu „Polterabend” Jorga Mutza.
1890/103/III/2007 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1891/103/III/2007 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych
1892/103/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3/07 do Porozumienia Nr IN/11/07 (3/KT/2007) z dnia 01.02.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Katowice.
1893/103/III/2007 zawarcia Aneksu nr 6/07 do Porozumienia Nr 2/KT/2007 z dnia 18.01.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska.
1894/103/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą MiedĽna
1895/103/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą MiedĽna
1896/103/III/2007 przeznaczenia wolnych pomieszczeń w budynku przy al. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju do oddania w najem na cele użytkowe, w trybie przetargu nieograniczonego
1897/103/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim potok Toszecki nr 1.
1898/103/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
1899/103/III/2007 zaakceptowania Protokołu konieczności, dotyczącego modernizacji stacji sprężarek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.
1900/103/III/2007 zaakceptowania Protokołu konieczności, dotyczącego zabudowy w salach operacyjnych dodatkowych 7 szt. wsporników pod monitory w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.
1901/103/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
1902/103/III/2007 uzupełnienia treści zawartych w 2006 roku aneksów do umów, w sprawie dofinansowania w roku 2007 kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej oraz zmiany uchwały Nr 1789/97/III/2007 z dnia 02 paĽdziernika 2007r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713