Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:54:51

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 102 z dnia 10 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1853/102/III/2007 zawarcia umów pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Stoła oraz cieku Pniowieckiego.
1854/102/III/2007 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie opracowań „Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko”.
1855/102/III/2007 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej.
1856/102/III/2007 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Dąbrowie Górniczej.
1857/102/III/2007 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach
1858/102/III/2007 zakończenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku.
1859/102/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1860/102/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Obwós Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
1861/102/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1862/102/III/2007 zawarcia z Operą Śląską w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1863/102/III/2007 powołania komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
1864/102/III/2007 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany Uchwały nr 175/23/III/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zaakceptowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2007 dla Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1865/102/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Śródmieście (Orzesze) i Aglomeracji Gardawice opracowanego przez Urząd Miasta Orzesze
1866/102/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji dla Gminy Lędziny opracowanego przez Urząd Miasta Lędziny
1867/102/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Węgierska Górka opracowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
1868/102/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Żywiec opracowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
1869/102/III/2007 zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Aglomeracji dla Gminy Mikołów opracowanego przez Urząd Miasta Mikołów
1870/102/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Jastrzębie Zdrój, Gmina Godów, Gmina Mszana opracowanego przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
1871/102/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji „Żory” opracowanego przez Gminę Żory.
1872/102/III/2007 wydania opinii
1873/102/III/2007 zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: Tabor Wojciech „WANAM – BUS” z siedzibą w Koniecpolu, przy ul. Żeromskiego 196, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
1874/102/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1875/102/III/2007 powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
1876/102/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: „Dokończenie budowy basenu krytego” w Łazach, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Gminie Łazy dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: „Dokończenie budowy basenu krytego” w Łazach.
1877/102/III/2007 zaakceptowania robót dodatkowych ujętych w protokole konieczności, dotyczących przeprojektowania i wykonania drenażu wzdłuż ściany południowej budynku od strony Placu Chrobrego oraz odwodnienia studzienek naświetli okiennych w modernizowanym budynku biurowym przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
1878/102/III/2007 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1879/102/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1172/ZD/2007 z dnia 10 sierpnia 2007r. dotyczącej udzielenia Gminie Mstów pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713