Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:46:15

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 100 z dnia 8 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1836/100/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały Nr II/39/16/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
1837/100/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
1838/100/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Uzdrowiskiem Goczałkowice Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju
1839/100/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1174/ZD/2007 z dnia 10 sierpnia 2007r. dotyczącej udzielenia Gminie Rędziny pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.
1840/100/III/2007 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczącego opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
1841/100/III/2007 przyznania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie zwanych „Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego”
1842/100/III/2007 przyznania Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wyróżniające wypełnianie obowiązków Pani Darii Gieroń Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
1843/100/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 w zakresie zadania remontowego, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego, dotyczącego zabezpieczenie obiektów w II części terenu po KWK Katowice dla Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1844/100/III/2007 Rozdysponowania środków , które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględniane w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007.
1845/100/III/2007 przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich 2007/10
1846/100/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: „Budowa boiska z trawy syntetycznej w Ożarowicach przy ul. Szkolnej 10”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Gminie Ożarowice dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: „Budowa boiska z trawy syntetycznej w Ożarowicach przy ul. Szkolnej 10”.
1847/100/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: „Budowa boiska sportowego w Międzybrodziu Żywieckim”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Gminie Czernichów dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: „Budowa boiska sportowego w Międzybrodziu Żywieckim”.
1848/100/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: „Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych w gminie Kłomnice (obręb Nieznanice) - Etap I”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Gminie Kłomnice dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: „Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych w gminie Kłomnice (obręb Nieznanice) - Etap I”.
1849/100/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: „Budowa boiska szkolnego z nawierzchnią trawiastą i ogrodzeniem w Kamienicy Polskiej”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Powiatowi Częstochowskiemu dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: „Budowa boiska szkolnego z nawierzchnią trawiastą i ogrodzeniem w Kamienicy Polskiej”.
1850/100/III/2007 - zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji p.n.: „Budowa przyszkolnego, piłkarskiego boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Kaczycach”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. - zawarcia umowy, dotyczącej przekazania Gminie Zebrzydowice dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację w 2007 roku inwestycji p.n.: „Budowa przyszkolnego, piłkarskiego boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Kaczycach”.
1851/100/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 26 maja 2007 do 24 sierpnia 2007 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713