Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:30:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 9 z dnia 27 grudnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
149/9/III/2006 ustalenia jednorazowej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
150/9/III/2006 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2006 r.” – aktualizacja grudzień 2006 r. w zakresie dla Miasta Katowice
151/9/III/2006 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na rok 2006 dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ,,WOM” w Rybniku w zakresie zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 4 a w Rybniku.
152/9/III/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
153/9/III/2006 Uchawałą nr 153/9/III/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.12.2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im.St.Wyspiańskiego w Katowicach
154/9/III/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
155/9/III/2006 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego – USG Dopplerprzez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
156/9/III/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
157/9/III/2006 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
158/9/III/2006 udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi WUP w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu w celu umożliwienia wykonywania zadań należących do kompetencji Samorządu Województwa Śląskiego, a realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
159/9/III/2006 udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego – Panu Mieczysławowi Płanecie w celu umożliwienia wykonywania zadań należących do kompetencji Samorządu Województwa Śląskiego, a realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
160/9/III/2006 udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Rynku Pracy – Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi w celu umożliwienia wykonywania zadań należących do kompetencji Samorządu Województwa Śląskiego, a realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
161/9/III/2006 zatwierdzenia honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie za scenariusz i reżyserię koncertu sylwestrowego pt. „Znacie? To posłuchajcie!” na scenie Teatru Rozrywki.
162/9/III/2006 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 2031/IW/2006 r. z dnia 20 listopada 2006 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a spółką Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Katowicach na realizację w 2006 r. zadania inwestycyjnego p.n. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej.
163/9/III/2006 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/18/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie w roku 2006 środkami z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej.
164/9/III/2006 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/16/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie w roku 2006 środkami z budżetu państwa inwestycji pn.: Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713